Chưa Từng Ôm Lấy (Bất Tằng Ủng Bảo)

Chưa Từng Ôm Lấy (Bất Tằng Ủng Bảo)

  • Số Chương :
  • 2
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 92

DS Chương Đọc Truyện

Có khi, Lâm Sầm thậm chí cảm thấy rằng, Trầm Mộ Phàm chỉ là rẽ sang con đường khác, khiến đôi bên thất lạc nhau thôi, mà y thì vẫn còn sống trên cõi đời này, đang đứng ở một góc phòng mà mình không biết tên nào đó, nói không chừng ngày nào đó sẽ gặp lại được.
Xem thêm

Danh sách 5 chương mới nhất

Danh sách chương