Chư Thiên Tiên Võ

Chư Thiên Tiên Võ

  • Số Chương :
  • 867
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 30529

DS Chương Đọc Truyện

Một đời trước phàm nhân thân thể, già nua sắp chết một đời này định muốn vấn đỉnh đỉnh phong, trường sinh bất tử! Thử hỏi trời xanh, có thể có vĩnh hằng? Xuyên toa ở chư thiên, hành khắp cả ở vạn giới, tìm kiếm cái kia vĩnh hằng chi đạo! Cảnh giới: Bách Hài-Nhất Dương- Nhị Hậu- Tam Bành- Nguyên...
Xem thêm