Chư Thiên Kỷ

Chư Thiên Kỷ

  • Số Chương :
  • 2099
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 187

DS Chương Đọc Truyện

Chư thiên vạn giới trong lúc đó, có một nơi tên là La Phù thế giới, 100 ngàn năm sinh, 100 ngàn năm diệt, thế gian vạn vật trăm tỉ tỉ sinh linh, liền ở này 200 ngàn năm một lần sinh diệt ở trong trầm luân, vòng đi vòng lại tuần hoàn không ngớt, mãi đến tận 1 năm này, một cái mấy vạn năm trước liề...
Xem thêm