Chinh Phục Thế Giới Phần I: Naruto Shippuden

Chinh Phục Thế Giới Phần I: Naruto Shippuden

  • Số Chương :
  • 131
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 2030

DS Chương Đọc Truyện

Sức mạnh độc nhất, không ai sánh bằng, bá chủ của thế giới, yếu là nguyên tội, một nơi xảy ra chiến loạn liên miên, mọi người cùng nhau dành giật cuộc sống, khắp nơi là cảnh sinh linh chết oan, mọi âm mưu đều được giữ bí mật.Một câu chuyện tập hợp đầy đủ các yếu tố gồm Sức mạnh - Quyền lực - Âm mưu...
Xem thêm