Cầu Sinh Chủng

Cầu Sinh Chủng

  • Số Chương :
  • 448
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 931

DS Chương Đọc Truyện

Xếp dầy nhất da, chịu độc nhất đánh! Khai cuộc què một cái chân, trong loạn thế nhân mạng như cỏ rác, Thạch Vận chỉ muốn bình an sống sót! Thế là, Thạch Vận bước vào Võ đạo, theo luyện da bắt đầu, tay cầm phá cảnh quang hoàn, phá khai vạn trọng bình cảnh, một đường đăng lâm Võ đạo chi đỉnh!
Xem thêm