Cặp Mắt Của Ta Biến Dị (Ngã Đích Song Nhãn Biến Dị Liễu)

Cặp Mắt Của Ta Biến Dị (Ngã Đích Song Nhãn Biến Dị Liễu)

  • Số Chương :
  • 750
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 1211

DS Chương Đọc Truyện

Dưới trời sao, vạn tộc tranh phong. Nhân tộc thiếu niên Diệp Hoan, hai mắt biến dị. Đã gặp qua là không quên được, đây chẳng qua là hoạt động cơ bản. Võ kỹ, nhìn một lần liền biết. Công pháp, nhìn một lần liền là đang tu luyện. Đan dược, nhìn một chút quá trình luyện chế liền đi ra, còn có thể...
Xem thêm