Cái Này Võ Thánh Siêu Có Tố Chất (Giá Cá Võ Thánh Siêu Hữu Tố Chất)

Cái Này Võ Thánh Siêu Có Tố Chất (Giá Cá Võ Thánh Siêu Hữu Tố Chất)

  • Số Chương :
  • 394
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 9

DS Chương Đọc Truyện

Cao Khiêm: "Mọi người tốt, ta gọi Cao Khiêm, cao trong cao thượng, khiêm trong khiêm tốn." "Mục tiêu của ta là làm một cái cao tố chất chất lượng cao nhân loại nam tính Võ Thánh!"
Xem thêm