Cách Tuần Phủ Lừa Thê

Cách Tuần Phủ Lừa Thê

  • Số Chương :
  • 43
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 2136

DS Chương Đọc Truyện

Dưới sự thúc ép của tổ mẫu hắn không chịu được , ngày nào cũng đưa phụ nữ vào phòng của hắn mong sớm có cháu bồng. không sợ cháu trai mình tinh tẫn nhân vong. (quá sức mà chết)Hắn đi diện kiến thánh thượng xin sức vị tuần phủ ở Giang Nam điều tra tham ô để cho tai mình được thanh tĩnh.Cơ duyên đưa đ...
Xem thêm