Các Ngươi Luyện Võ Ta Đọc Sách (Nhĩ Môn Luyện Vũ Ngã Độc Thư)

Các Ngươi Luyện Võ Ta Đọc Sách (Nhĩ Môn Luyện Vũ Ngã Độc Thư)

  • Số Chương :
  • 88
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 81

DS Chương Đọc Truyện

“Thư đọc trăm biến, này nghĩa tự thấy!” “Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc! Cổ nhân thành không khinh ta!” Đọc 《 Ỷ Thiên Đồ Long Ký 》, đạt được võ học: Cửu Dương Thần Công! Đọc 《 Ỷ Thiên Đồ Long Ký 》, đạt được binh khí: Ỷ Thiên kiếm! Đọc 《 Thiên Long Bát Bộ 》, đạt đ...
Xem thêm

Danh sách chương