Blood X Blood

Blood X Blood

  • Số Chương :
  • 70
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 2331

DS Chương Đọc Truyện

Cao Đại Bàn nghe lời tiên trí phán rằng 22 tháng 12 năm 2012 là ngày tận thế. Cao Đại Bàn khịt mũi khinh thường. Ấy vậy mà đến khi lời nói mà cô cho hồ đồ đó lại thành sự thật thì chính cô lại là người quẩn trí nhất. Khi 80% lục địa trên thế giới sụp đổ, đồng ruộng bị hủy hoại hoàn toàn, thiếu thốn...
Xem thêm

Danh sách chương