Bình Dân Áo Vải (Dịch)

Bình Dân Áo Vải (Dịch)

  • Số Chương :
  • 20
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 4224

DS Chương Đọc Truyện

Gia Cát Lượng trong “Tiền Xuất Sư Biểu” có viết: “Thần vốn áo vải, cung canh ở Nam Dương”     Mưu sĩ trong thiên hạ đều khiêm tốn tự xưng áo vải, lấy đó để truyền đạt tinh thần lui thì chỉ lo thân mình, tiến thì kiêm tế thiên hạ, trăm ngàn năm qua truyền thừa qua từng thế...
Xem thêm