Biên Hoang Truyền Thuyết

Biên Hoang Truyền Thuyết

  • Số Chương :
  • 586
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 5099

DS Chương Đọc Truyện

Bối cảnh của truyện là vào thời Đông Tấn (317-420) Loạn bát vương làm nhà Tây Tấn suy yếu trầm trọng. Hàng loạt tông thất có thế lực và tài năng bị giết, khiến hoàng tộc khủng hoảng nhân sự không có người phò trợ. Chiến tranh xảy ra khiến nhiều vùng bị tàn phá. Các bộ tộc ngoại vi thừa cơ xâm nhập v...
Xem thêm

Danh sách chương