Bích Lạc Thiên Đao

Bích Lạc Thiên Đao

  • Số Chương :
  • 267
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 1296

DS Chương Đọc Truyện

Nhất đao trảm phá sinh tử lộ, hàn nhận giết sạch người phụ tình! . . . Ta không muốn làm đao, ta muốn làm chấp đao người. Ta không muốn làm quân cờ, ta muốn trở thành đánh cờ người. Một cái người bình thường. Lại muốn trên thế giới này công việc ra bản thân. Chưa biết con đường phía trước mù m...
Xem thêm

Danh sách chương