Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi - Sưu tầm

Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi - Sưu tầm

  • Số Chương :
  • 168
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 2917

DS Chương Đọc Truyện

Thất vương bệnh nặng khó qua, hôn lễ của hắn chấn động toàn thành. Chú rể tân nương song song hôn mê bị nâng vào động phòng. Ngày mai, Thất vương phủ tất hồng trù biến lụa trắng. Thế nhưng, cửa Thất vương phủ mở ra, Thất vương mặt mày hớn hở, Thất vương phi kiều mị thàn sắc xấu hổ, vợ chồng ân ái tì...
Xem thêm

Danh sách 5 chương mới nhất