Bảy Thanh Hung Giản

Bảy Thanh Hung Giản

  • Số Chương :
  • 127
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 4788

DS Chương Đọc Truyện

Về cái tên truyện, “Bảy Thanh Hung Giản” ở đây có thể hiểu là “Bảy thẻ tre mang tai họa” cũng có thể hiểu là “Bảy cuốn sách làm từ thẻ tre mang tai họa, điềm xấu.”“Hung Giản”, “Hung” là điềm xấu, không lành, “Giản” là để chỉ thẻ tre, do Trung Quốc thời xưa chưa có giấy nên họ ghi chữ lên thẻ tre nhằ...
Xem thêm