Bất Diệt Kiếm Thể

Bất Diệt Kiếm Thể

  • Thể loại :
  • Số Chương :
  • 1000
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 19070

DS Chương Đọc Truyện

Kiếm được coi trọng nhất ở Hoa Hạ cửu châu. Kiếm là vua của mọi loại binh khí. Nơi đây là Kiếm Thần đại lục bất diệt, có vô số tông môn tu luyện. - Trên đại lục này, người tu luyện kiếm nguyên, hóa kiếm khí, ngưng luyện kiếm cương, hợp kiếm mang, định kiếm vực đạt tới mức độ chẻ đôi núi, tách đôi dò...
Xem thêm

Danh sách chương