Bán Kiếp Tiểu Tiên

Bán Kiếp Tiểu Tiên

  • Số Chương :
  • 261
  • Trạng thái :
  • Full
  • Lần đọc :
  • 20333

DS Chương Đọc Truyện

Mấy ngày nay ở Tống gia từ phủ trên đến làng dưới đều đồn đại rằng trong nhà đó có ma, mời bao vị pháp sư về cùng không hiệu quả, chủ tớ đều ăn ngủ không yên, có người còn tường tận thấy nữa. Đâu có ai biết rằng cái bóng trắng đang sợ đó là của Tề Hoan - nhân vạt nữ chính trong truyện Bán Kiếp Tiểu ...
Xem thêm

Danh sách 5 chương mới nhất

Danh sách chương