Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần

  • Số Chương :
  • 3192
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 234054

DS Chương Đọc Truyện

Từ đám mây ngã xuống trở thành một người hèn mọn gia nô La Chinh, trong lúc vô tình đem mình đã luyện thành một món binh khí. Một đạo chống lại mở màn, lúc này ầm ầm kéo ra. Dựa vào có thể so với thần binh lợi khí thân thể, dựa vào Vĩnh Bất Thỏa Hiệp kiên cường tín niệm, hướng phía đỉnh phong từng...
Xem thêm