Ảo Tưởng Thế Giới Đại Xuyên Việt

Ảo Tưởng Thế Giới Đại Xuyên Việt

  • Số Chương :
  • 462
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 5137

DS Chương Đọc Truyện

Đem huyễn muốn trở thành hiện thực, Tung Cửa niên thiếu có thể không bước trên thành thần đường -  Chính mình xuyên qua dị năng Trần Ngang, xuyên qua ở huyễn tưởng trong thế giới.  Ở 《 Vĩnh Vô Chỉ Cảnh 》 trong thế giới, thu được siêu nhân trí tuệ,  Ở 《 Siêu Thể 》 trong thế giới, nhìn trộm thà...
Xem thêm

Danh sách chương