[Xuyên nhanh] Nữ Phụ Phản Kích

[Xuyên nhanh] Nữ Phụ Phản Kích

  • Số Chương :
  • 12
  • Trạng thái :
  • Còn tiếp
  • Lần đọc :
  • 1982

DS Chương Đọc Truyện

Nữ phụ kiêu căng,  ngạo mạn thì sao? Nàng có thực lực nàng có quyền. Tiểu Đản Đản: Ký chủ, cô xách kiếm đi đâu thế? Bạch Thiểm: ta đi chém nữ chính mi không thấy à?  Tiểu Đản Đản: người ta chọc gì tới cô cơ chứ?  Bạch Thiểm: Đến "cầm thú" nhà ta mà cô ta cũng dám nhúng chàm, nên chém.  
Xem thêm