#20: Thông Báo


Đã lâu rồi mình không viết truyện, xin lỗi mọi người nhiều nhé >