Không hiểu tại sao gần đây tôi luôn có ý nghĩ cậu ấy thích cô bạn thân của tôi.

Tôi không biết tại sao nữa?


Có thể là do mỗi lần cậu ấy quay xuống chỗ tôi là nhìn cô bạn thân ngồi bên cạnh. Rồi sau đó tôi lại tự mình đa tình nghĩ rằng cậu ấy nhìn tôi.

Nếu đó là sự thật, tôi không biết phải làm sao nữa!